در حـال بـارگذاری
تخفیف 8 میلیونی + اعتبار خرید 4 میلیونی ویژه مک بوک با کد: MAC8
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید

چرخ دایره ای کروم سه لایه Helo HE875 با لهجه های براق سیاه (جبران 20x8.5 "/ 6x135 ، 139.7mm ، + 15mm افست)

Helo HE875 Triple Chrome Plated Wheel With Gloss Black Accents (20x8.5"/6x135, 139.7mm, +15mm offset)

ترجمه ماشینی

فروشنده: Helo
(۳۰۲)
Size:
16 inches X 8 inches16 inches X 9 inches17 inches X 9 inches18 inches X 9 inches20 inches X 8.5 inches20 inches X 9 inches
Configuration:
5 holes X4.5 inches pitch circle diameter X0 millimeters item offset X4.5 inches wheel backspacing6 holes X5.5 inches pitch circle diameter X0 millimeters item offset X4.5 inches wheel backspacing8 holes X6.5 inches pitch circle diameter X0 millimeters item offset X4.5 inches wheel backspacing6 holes X139.7 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing8 holes X165.1 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing6 holes X5.5 inches pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing8 holes X6.5 inches pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing5 holes X4.5 inches pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing5 holes X135 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing5 holes X5 inches pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing5 holes X5.5 inches pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing6 holes X135 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing8 holes X170 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing8 holes X180 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing5 holes X135 millimeters pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing5 holes X114.3 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing5 holes X5 inches pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing5 holes X5.5 inches pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing6 holes X135 millimeters pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing6 holes X5.5 inches pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing8 holes X170 millimeters pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing8 holes X180 millimeters pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing8 holes X6.5 inches pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing5 holes X139.7 millimeters pitch circle diameter X-12 millimeters item offset X4.53 inches wheel backspacing6 holes X139.7 millimeters pitch circle diameter X15 millimeters item offset X5.34 inches wheel backspacing8 holes X165.1 millimeters pitch circle diameter X18 millimeters item offset X5.71 inches wheel backspacing

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-1073707