در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید
CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده) main-1 1
CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده) main-1 2
CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده) main-1 3
CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده) main-1 4
CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده) main-1 5
CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده) main-1 6

CORSAIR ONE ELITE Compact PC Gaming - Intel Core i7-8700K، NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti، 32 GB DDR4-2666، 480 GB SSD، 2TB HDD (تجدید شده)

CORSAIR ONE ELITE Compact Gaming PC — Intel Core i7-8700K, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 32GB DDR4-2666, 480GB SSD, 2TB HDD (Renewed)

ترجمه ماشینی

فروشنده: Amazon Renewed
(۱۱)
Size:
GTX 1080GTX 1080 Ti
Style:
i7-7700Ki7-8700K
Configuration:
16GB DDR432GB DDR4

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-1077098