در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید
MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل main-1 1
MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل main-1 2
MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل main-1 3
MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل main-1 4
MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل main-1 5
MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل main-1 6

MintCell 6-Pack 6-Pin PCIe 6-Pin 16x تا 1x آداپتور Riser Adapter w / 60cm USB 3.0 کابل فرمت و 6 پین PCI-E به کابل SATA Power - آداپتور صعودی GPU - Ethereum Mining ETH + 2 روابط کابل

MintCell 6-Pack PCIe 6-Pin 16x to 1x Powered Riser Adapter Card w/ 60cm USB 3.0 Extension Cable & 6-Pin PCI-E to SATA Power Cable - GPU Riser Adapter - Ethereum Mining ETH + 2 Cable Ties

ترجمه ماشینی

فروشنده: MintCell
(۱۳۲)

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-2568