در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید
Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن main-1 1
Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن main-1 2
Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن main-1 3
Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن main-1 4
Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن main-1 5
Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن main-1 6

Wacaco Minipresso NS ، دستگاه قابل حمل اسپرسو ، کپسول ها و سازگاری های اصلی Nespresso با سازنده Nespresso ، سازنده قهوه مسافرتی ، عملکرد دستی از پیستون اکشن

Wacaco Minipresso NS, Portable Espresso Machine, Compatible Nespresso Original Capsules and Compatibles, Travel Coffee Maker, Manually Operated from Piston Action

ترجمه ماشینی

فروشنده: WACACO
(۲۴۰)
Size:
Only Minipresso(No Capsules)

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-359751