در حـال بـارگذاری
اعتبار سنجی...اعتبار سنجی...سبد خرید
Microtik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US نسخه زنجیره ای دوگانه 5GHz یکپارچه 802.11ac دستگاه بی سیم main-1 1

برای بزرگنمایی با ماوس روی تصویر حرکت کنید

Microtik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US نسخه زنجیره ای دوگانه 5GHz یکپارچه 802.11ac دستگاه بی سیم main-1 1
Microtik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US نسخه زنجیره ای دوگانه 5GHz یکپارچه 802.11ac دستگاه بی سیم main-1 2
Microtik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US نسخه زنجیره ای دوگانه 5GHz یکپارچه 802.11ac دستگاه بی سیم main-1 3
Microtik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US نسخه زنجیره ای دوگانه 5GHz یکپارچه 802.11ac دستگاه بی سیم main-1 4

Microtik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US نسخه زنجیره ای دوگانه 5GHz یکپارچه 802.11ac دستگاه بی سیم

Mikrotik NetMETAL 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM US Version Dual chain 5GHz integrated 802.11ac wireless device

ترجمه ماشینی

فروشنده: MikroTik

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-411806