در حـال بـارگذاری...
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
سبد خرید

Google PixelBook (i5، 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت) (GA00122-US)

Google Pixelbook (i5, 8 GB RAM, 128GB) (GA00122-US)

ترجمه ماشینی می‌باشد
مشاهده تصویر 1
مشاهده تصویر 2
مشاهده تصویر 3
مشاهده تصویر 4
مشاهده تصویر 5
مشاهده تصویر 6
مشاهده تصویر 7
مشاهده تصویر 8
مشاهده تصویر 9
مشاهده تصویر 10
مشاهده تصویر 11
مشاهده تصویر 12
مشاهده تصویر 13
مشاهده تصویر 14
مشاهده تصویر 15
مشاهده تصویر 16
مشاهده تصویر 17
مشاهده تصویر 18
مشاهده تصویر 19
مشاهده تصویر 20
مشاهده تصویر 21
مشاهده تصویر 22
مشاهده تصویر 23
مشاهده تصویر 24
مشاهده تصویر 25
مشاهده تصویر 26
مشاهده تصویر 27
مشاهده تصویر 28
مشاهده تصویر 29
مشاهده تصویر 30
مشاهده تصویر 31
مشاهده تصویر 32
مشاهده تصویر 33
مشاهده تصویر 34
مشاهده تصویر 35
مشاهده تصویر 36
مشاهده تصویر 37
مشاهده تصویر 38
مشاهده تصویر 39
مشاهده تصویر 40
مشاهده تصویر 41
مشاهده تصویر 42
مشاهده تصویر 43
مشاهده تصویر 44
مشاهده تصویر 45
مشاهده تصویر 46
مشاهده تصویر 47
مشاهده تصویر 48
مشاهده تصویر 49
مشاهده تصویر 50
مشاهده تصویر 51
مشاهده تصویر 52
مشاهده تصویر 53
مشاهده تصویر 54
مشاهده تصویر 55
مشاهده تصویر 56
مشاهده تصویر 57
مشاهده تصویر 58
مشاهده تصویر 59
مشاهده تصویر 60
مشاهده تصویر 61
مشاهده تصویر 62
مشاهده تصویر 63
مشاهده تصویر 64
امتیاز مشتریان:
265
by:Google
ضمانت خرید از آمازون آمریکا
کمترین هزینه حمل به ایران
ارسال رایگان به سراسر کشور
تحویل اکسپرس ۱۵ تا ۲۰ روزکاری