در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید
دستکش موسیقی: ابزار توانبخشی دست برای سکته مغزی، آسیب نخاعی، ضایعه مغزی آسیب دیده (کوچک چپ) main-1 1
دستکش موسیقی: ابزار توانبخشی دست برای سکته مغزی، آسیب نخاعی، ضایعه مغزی آسیب دیده (کوچک چپ) main-1 2
دستکش موسیقی: ابزار توانبخشی دست برای سکته مغزی، آسیب نخاعی، ضایعه مغزی آسیب دیده (کوچک چپ) main-1 3
دستکش موسیقی: ابزار توانبخشی دست برای سکته مغزی، آسیب نخاعی، ضایعه مغزی آسیب دیده (کوچک چپ) main-1 4

دستکش موسیقی: ابزار توانبخشی دست برای سکته مغزی، آسیب نخاعی، ضایعه مغزی آسیب دیده (کوچک چپ)

Music Glove: Hand Rehabilitation Therapy Device for Stroke, Spinal Cord Injury, Traumatic Brain Injury (Left Small)

ترجمه ماشینی

فروشنده: Flint Rehabilitation Devices
(۲۱)
Size:
Left SmallRight SmallLeft MediumRight MediumLeft LargeRight Large

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-63295