در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید

اطلاعات خرد ، نسخه تجدید نظر شده و گسترده: راهنمای گام به گام برای استفاده از نتایج ارزیابی برای بهبود آموزش و یادگیری

Data Wise, Revised and Expanded Edition: A Step-by-Step Guide to Using Assessment Results to Improve Teaching and Learning

ترجمه ماشینی

فروشنده:
(۳۲)

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-63541