در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید
NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black main-1 1
NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black main-1 2
NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black main-1 3
NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black main-1 4
NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black main-1 5
NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black main-1 6

NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit برای HackRF One، Black

NooElec Extruded Aluminum Enclosure Kit for HackRF One, Black

ترجمه ماشینی

فروشنده: NooElec
(۱۳)

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-68611