در حـال بـارگذاری
خرید از eBay
۰۲۶ - ۳ ۶ ۱ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ارسال رایگان به سراسر کشور
اعتبار سنجی...سبد خرید
تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم main-1 1
تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم main-1 2
تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم main-1 3
تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم main-1 4
تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم main-1 5
تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم main-1 6

تلسکوپ Gskyer، Travel Scope، 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Children مبتدیان - تلسکوپ مسافرتی قابل حمل با کیف حمل ، آداپتور گوشی هوشمند و از راه دور بی سیم

Gskyer Telescope, Travel Scope, 70mm Aperture 400mm AZ Mount Astronomical Refractor Telescope for Kids Beginners - Portable Travel Telescope with Carry Bag, Smartphone Adapter and Wireless Remote

ترجمه ماشینی

فروشنده: Gskyer
(۸۸۲)
Size:
AZ 70*400

حمل اکسپرسکمترین هزینه حمل و گمرکگارانتی زمان تحویل کالاارسال رایگان داخل کشور

loading

کد محصول: mlt-6894771