سوال های محمدحسین میثاقی، مجری محبوب فوتبال از مالتینا

محمدحسین میثاقی
محمدحسین میثاقی، مجری مطرح حوزه ورزش، در گفتگو با مالتینا سوال های جالبی در مورد ایرانی‌ها و خرید از آمازون مطرح کرده است: عجیب و غریب ترین چیزی که تا حالا با مالتینا سفارش دادن چی بوده؟